Atkins  International B.V. ("Atkins" eller heretter “ vi”, “oss”) bearbeider forskjellige av dine personlige opplysninger til alle slags formål. Atkins er derfor en såkalt “bearbeidelsesansvarlig” i betydningen som gis i den Generelle Forordningen om databeskyttelse (gjeldende siden 25. mai 2018) (heretter kalt: “GFD”).

Hvem er vi (?) / Den bearbeidelsesansvarliges identitet og kontaktopplysninger

Handelskammeret under nummer: 0814 64 53
Adresse: Dokter van Wiechenweg 2
Postnummer: 8025 BZ Zwolle (Overijssel)
land: Nederland
Telefonnummer:(+31) 038 – 455 58 60 (kan nås på telefon mellom kl. 9:00 og kl. 17:00)
E-post: [email protected]

  

Hvorfor denne personvernerklæringen?

Atkins har ditt personvern som kunde eller som nettsidebesøker som ledestjerne. Atkins ønsker å gå forsiktig til verks med alle personlige opplysninger vi mottar fra deg og bearbeider om deg. I denne personvernerklæringen forklarer vi videre:

A:      Nøyaktig hvilke av dine personlige opplysninger Atkins bearbeider; 

B:        Med hvilke spesifikke forhåndsbeskrevne målsetninger eller formål Atkins bearbeider dine personlige opplysninger. Vi vil i den forbindelse også nevne for hver særskilt målsetning:

*På nøyaktig hvilke berettigede grunnlag vi bearbeider dine personlige opplysninger. GFD inneholder forskjellige grunnlag ut ifra hvilke vi har lov til å bearbeide dine personlige opplysninger. Vi baserer våre bearbeidelser på følgende grunnlag i GFDs artikkel 6:

 • du har i forveien gitt tillatelse til å bearbeide dine personlige opplysninger (for bearbeidelsen av følsomme personlige opplysninger har du i forveien gitt oss en uttrykkelig tillatelse);
 • bearbeidelse er nødvendig for å kunne utføre en avtale som vi har inngått med deg;
 • bearbeidelse er nødvendig for å kunne oppfylle en lovlig forpliktelse som gjelder for oss;
 • Atkins’ berettigede interesse av å kunne bearbeide dine personlige opplysninger. Dette er blant annet: markedsføring, reklame, sikkerdet, IT-administrasjon, forskning og analyse i forbindelse med våre egne produkter eller tjenester

           

* Hvor lenge vi vil beholde dine personlige opplysninger (ikke lenger enn nødvendig);

 

C:        Med hvilke tredjeparter vi deler dine personlige opplysninger;

D:        På hvilke måter vi kartlegger dine nettsidebesøk          

E:        Hvilke sikkerhetstiltak vi treffer for å beskytte dine personlige opplysninger så godt som mulig mot overtredelser utenifra; 

F:        Hvilke rettigheter du har såkalt “involvert person” har i betydningen av GFD, som du som bearbeidelsesansvarlig kan utøve overfor oss  

 

Ad A) Hvilke av dine personlige opplysninger bearbeider vi?

Atkins / vi bearbeider dine personlige opplysninger fordi du selv har meddelt oss personlige opplysninger i forbindelse med: (1) kjøp av et produkt via vår nettbutikk, (2) besøk til andre deler av nettsiden vår: https://www.no.atkins.com og/eller (3), når du skriver deg inn for vårt nyhetsbrev og/eller (4) opprettelse av en fullstendig “My Atkins”-konto via vår nettside.

Under «personlige opplysninger» forstås:  alle opplysninger som gjelder deg direkte eller indirekte som fysisk person / individ. Eksempler på personlige opplysninger er:  fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer (-numre), e-postopplysninger m.m.

Vi bearbeider (slett) ikke alltid alle mulige og tenkelige personlige opplysninger om deg. Nøyaktig hvilken type av dine personlige opplysninger vi behandler (ঐønsker å behandle), er avhengig av hvilke tjenester eller funksjoner du velger å bruke som kjøper eller besøker av nettsiden. I del B av denne personvernerklæringen vil vi gå dypere inn på hver separat målsetning.  

På nettsiden vår har vi nemlig bygget inn flere alternativer og valgmuligdeter med hensyn til de tilgjengelige funksjonene og support-tjenestene. Du avgjør alltid selv hvilke funksjoner og tjenester du vil bruke og hvilke personlige opplysninger du vil dele eller ikke vil dele med oss.

Når vi ber deg om å dele mer følsomme personlige opplysninger med oss (for å kunne skaffe deg visse støttetjenester og funksjoner så effektivt og personlig som mulig), vil vi alltid i forveien be deg uttrykkelig om tillatelse. Dette gjør vi for å være sikre på at du er enig i at vi bearbeider disse personlige opplysningene til de formål som vi vil meddele deg tydelig og i forveien. Hvis et eller annet bearbeidelsesmål likevel ikke er helt tydelig for deg, anbefaler vi at du tar kontakt med oss på forhånd (se våre kontaktopplysninger ovenfor under tittelen “Hvem er vi (?)”

For alle valg, tillatelser og personlige opplysninger du meddeler oss, gjelder det at du på et senere tidspunkt alltid kan oppheve eller endre dem på samme eller en like enkel måte.     

Det er ikke meningen at Atkins bearbeider personlige opplysninger til nettsidens besøkere eller kjøpere som ikke ennå har fylt 16 år. Vi anbefaler på det sterkeste at deres foreldre eller lovlige representanter alltid holder direkte tilsyn med alle deres online-aktiviteter, blant annet (eventuelle) besøk til vår nettside, bruk av tjenester eller funksjoner som stilles til disposisjon eller kjøp av våre produkter.

Atkins samler kun de personlige opplysningene som er strengt nødvendige for å kunne utføre den pågjeldende tjenesten eller funksjonen.

 

Punkt B)        For hvilke spesifikke og forhåndsbeskrevne mål og formål bearbeider vi dine personlige opplysninger? 

Som sagt bearbeider vi dine personlige opplysninger med forskjellige formål. Det kan skilles mellom formål som er beskrevet mer generelt og svært spesifikke formål som er direkte relatert til nettsiden vår. Nedenfor finner du en oppsummering av de mer generelt formulerte formålene. Deretter kommer de mer spesifikke formålene, som er koblet direkte til nettsiden vår.

 • Tilby kundeservice, inklusive service i forbindelse med kjøp av produkter via vår nettbutikk;
 • Personlige tilbud / mer målrettede annonser
 • (Videre)utvikling og forbedring av våre nåværende og fremtidige produkter;
 • Koble og analysere informasjonskapsler fra vår nettside med kundeopplysninger som er kjent hos oss. Vi gjør dette for å kunne tilpasse innholdet i vår kommunikasjon så godt som mulig til dine personlige preferanser.

 

B1      Behandling av bestillinger via vår nettbutikk  

Under bestillingsprosedyren i nettbutikken på vår nettside lagres ditt fornavn, etternavn, din adresse (kommune, postnummer, gate og husnummer), e-postadresse, telefonnummer og betalingsopplysninger. Vi gjør dette for å kunne oppfylle våre forpliktelser som selger på grunnlag av kjøpeavtalen vi har inngått med deg, men også for å kunne sende produktene du har kjøpt. Disse opplysningene lagres kun når du fyller dem ut selv og brukes kun til dette formålet.

Bearbeidelsesgrunnlag:

Din tillatelse + utførelse av avtale + oppfyllelse av lovlige forpliktelser + vår berettigede interesse

Lagringsfrist:

De personlige opplysningene nevnt under B1 lagres i 7 år. Dette er en lovlig fastsatt skattemessig lagringsfrist. Etter denne tidsfristen fjernes disse opplysningene permanent.

 

B2     Kontaktskjema
I øyeblikket du tar kontakt med oss via kontaktskjemaet på nettsiden, registrerer vi ditt fornavn, etternavn, din e-postadresse og ditt telefonnummer (ikke påbudt). Disse personlige opplysningene lagres kun når du fyller ut kontaktskjemaet, og brukes for å kunne reagere personlig på din kontaktforespørsel.

Bearbeidelsesgrunnlag:

Din tillatelse + vår berettigede interesse

Lagringsfrist:

De samlede personlige opplysningene nevnt under B2 lagres i inntil to måneder etter siste kontakt, slik at vi kan følge opp dine meldinger. Etter to måneder går vi ut ifra at vi har møtt dine informasjonsbehov og at du ikke lenger trenger disse personlige opplysningene. Du står selvfølgelig fritt til å sende oss en ny melding, som vil bli behandlet på nøyaktig samme måte som nevnt ovenfor.

 

B3     Spørsmål til dietetiker

I øyeblikket du tar kontakt med oss via kontaktskjemaet ‘Spørsmål til dietetiker’, samler vi ditt fornavn, etternavn og din e-postadresse. Disse opplysningene lagres kun i øyeblikket du fyller ut kontaktskjemaet og brukes av vår dietetiker for å kunne reagere personlig på din kontaktforespørsel. Vi vil kontrollere at dietetikeren kun bruker opplysningene dine til dette formålet og ikke til andre formål, samt at dietetikeren behandler dine personlige opplysninger fortrolig.  

Bearbeidelsesgrunnlag:

Din tillatelse + vår berettigede interesse

Lagringsfrist:

De samlede opplysningene lagres i inntil to måneder etter siste kontakt, slik at vi kan følge opp dine meldinger. Etter to måneder går vi ut ifra at vi har møtt dine informasjonsbehov. Med hensyn til ditt personvern vil dine personlige opplysninger deretter bli fjernet.  Du kan selvfølgelig alltid sende en ny melding. Hvis du vil drøfte dine fremskritt videre med dietetikeren, er det best at du selv oppbevarer/lagrer dine opplysninger og/eller e-postutvekslinger med dietetikeren. Dietetikeren oppbevarer nemlig ingen saksmappe om deg eller andre personer.

 

B4     Beregning av BMI  

På vår nettside er det mulig (kun når du har opprettet en ‘My Atkins”-konto, se B5 nedenfor) å la oss beregne din såkalte Body Mass Index (BMI). Derfor ber vi deg om i forveien å gi oss tillatelse til å lagre, oppbevare og bearbeide din kroppshøyde og kroppsvekt. Da dette er såkalt følsomme personlige opplysninger i betydningen som gis i GFD, trenger vi på forhånd din uttrykkelige tillatelse til å beregne, lagre og oppbevare BMI-verdiene for deg.  Du vil bli bedt om tillatelse via nettsiden, slik at vi vet sikkert at vi har lov til å bearbeide disse opplysningene innenfor rammen av din BMI.

Vi trenger disse personlige opplysningene for å kunne beregne din BMI og følge opp dine fremskritt på dette området. Vi lagrer disse opplysningene slik at du kan følge med i din evolusjon og dine fremskritt i din egen “My Atkins”-konto. Din kroppshøyde, kroppsvekt og BMI’en som beregnes på grunnlag av dem (og alle videre fremskritt) brukes kun for din BMI og vil ikke på noen som helst måte bli bearbeidet eller delt med andre. 

Bearbeidelsesgrunnlag:

Din uttrykkelige tillatelse + vår berettigede interesse

Lagringsfrist:

Vi lagrer opplysningene som er nevnt under B4 så lenge du beholder din “My Atkins”-konto. Når denne kontoen fjernes på én av måtene nevnt nedenfor, under B5, vil også alle dine personlige opplysninger bli fjernet permanent. 

 

B5     Opprette “My Atkins” -konto og oppbevare fremskritt

Det er mulig å opprette en “My Atkins”-konto på vår nettside. Med den kan du blant annet følge opp dine fremskritt i de forskjellige Atkins-fasene, din BMI, osv. For å kunne gjøre dette, samler vi følgende personlige opplysninger om deg: fornavn, etternavn, e-postadresse og kjønn. Disse personlige opplysningene lagres kun når du gir oss tillatelse til det mens du oppretter en “My Atkins”-konto.

Vi ber deg dessuten om å oppgi din kroppsvekt og kroppshøyde når du oppretter en “My Atkins”-konto. Dette gjør vi utelukkende for å gi deg muligheten til å beregne din BMI (som nevnt under B4) og/eller lagre dine fremskritt i de forskjellige fasene av Atkins-dietten på en måte som er tydelig for deg. Disse to personlige opplysningene vil ikke bli brukt eller bearbeidet til andre formål. Da disse mulighetene er standarddeler av “My Atkins”-kontoen, er vi nødt til å be deg å oppgi din kroppsvekt og kroppshøyde omgående når du oppretter kontoen. Vi vil i det øyeblikket også bekrefte at vi utelukkende kommer til å bruke disse opplysningene til de formål som er beskrevet ovenfor.     

Bearbeidelsesgrunnlag:

Din (uttrykkelige) tillatelse + vår berettigede interesse

Lagringsfrist:

De personlige opplysningene nevnt under B5 vil bli fjernet permanent i øyeblikket du sletter din konto eller når du ikke har logget inn på mer enn ett (1) år. Du kan enkelt fjerne kontoen i to trinn ved å: (1) klikke på frameldingslenken i din “My Atkins”-konto og deretter (2) følge veiledningen som beskrives der og sende e-posten.  

 

B6     Nyhetsbrev  
For å kunne sende vårt digitale nyhetsbrev registrerer vi ditt fornavn, etternavn og din e-postadresse. Ditt fornavn og etternavn lagres for å kunne rette nyhetsbrevet personlig til deg. Hvis du ikke ønsker å oppgi ditt for- og etternavn, kan du la disse feltene være tomme. Din e-postadresse brukes for å kunne sende nyhetsbrevet til deg. For alle disse personlige opplysningene gjelder det at de kun blir lagret i øyeblikket du fyller ut disse opplysningene selv.

Du kan melde deg av nyhetsbrevet ved å rulle helt ned i et av de digitale nyhetsbrevene du har mottatt og klikke på: ‘Melde av fra dette nyhetsbrevet’. Når du ikke åpner nyhetsbrevet på mer enn seks måneder, vil dine personlige opplysninger bli fjernet fra systemet vårt automatisk og permanent, og du vil fra dette tidspunktet ikke lenger få våre nyhetsbrev.

Bearbeidelsesgrunnlag:

Din uttrykkelige tillatelse + vår berettigede interesse

Lagringsfrist

De samlede personlige opplysningene lagres inntil du melder deg av fra nyhetsbrevet. Deretter vil disse personlige opplysningene bli fjernet permanent. 

 

B7      Atkins-forum  

På vår nettside er det mulig å bruke - eller delta i - vårt Atkins-forum. Dette forumet er en online-plattform der du kan dele dine Atkins-erfaringer med vår dietetiker og med alle andre forummedlemmer.

Før du begynner å bruke forumet som deltaker, vil vi informere deg via nettsiden om at deltakelse i dette forumet betyr at: (1) du uttrykkelig og i forveien gir oss tillatelse til å dele alle opplysningene du skriver inn – og sende dem videre - til vår dietetiker og alle andre forumdeltakere. Dette gjøres også fordi sjansen er stor for at du setter følsomme personlige opplysninger om helsen din på forumet, og (2)  at du forstår og er innforstått med at alt det du meddeler eller publiserer på forumet, er synlig og kan leses av ikke-registrerte besøkere av nettsiden.  

Bearbeidelsesgrunnlag:

Din uttrykkelige tillatelse + vår berettigede interesse

Lagringsfrist

De samlede personlige opplysninger lagres inntil du fjerner din “My Atkins”-konto eller i hvert fall når det er mer enn ett (1) år siden at du har logget inn på kontoen din (se B5 ovenfor). Forumets funksjoner er koblet direkte til din personlige “My Atkins”-konto. I den forbindelse vil dine personlige opplysninger også forbli lagret når du egentlig ikke bruker Forumet, men likevel beholder din “My Atkins”-konto (til andre formål).  

 

C) Med hvilke tredjeparter deler vi dine personlige opplysninger? 

Atkins deler dine personlige opplysninger med tredjeparter i situasjonene som beskrives nedenfor av følgende grunner:

 • Når vi er lovlig forpliktet eller autorisert til å meddele dine personlige opplysninger til en tredjepart;
 • Med parter som støtter Atkins i vår service. Disse partene kan i den forbindelse opptre som en såkalt “bearbeider” i betydningen gitt i GFD. Herunder menes parter som støtter oss ved avhandlingen av kjøp via vår Nettbutikk og som hjelper oss med å opprettholde og forbedre vår nettside (blant annet når det gjelder e-post-programvare, nettanalytisk programvare og support ved markedsføring og reklame). Vi tenker i den forbindelse også på parter som vår regnskapsfører, juridiske eller andre rådgiver(e), som vi i forekommende tilfelle er nødt til å meddele dine personlige opplysninger (for eksempel for å administrere kjøp via nettbutikken eller for å yte juridisk støtte i tilfelle det for eksempel er snakk om en klage eller uoverensstemmelse).

 

Når vi gir dine opplysninger til en tredjepart, sørger vi med en (bearbeidelses-) avtale blant annet for at dine personlige opplysninger ikke ikan bli brukt til andre formål og at de vil fjerne dine opplysninger så snart de ikke lenger trenger dem til sitt bearbeidelsesoppdrag.

 • Når vi sender dine personlige opplysninger til en mottaker i utlandet, skjer dette vanligvis kun til en mottaker i et land som etter Europakommisjonens mening tilbyr et passende beskyttelsesnivå. Når dine opplysninger sendes til et land som ikke tilbyr et passende beskyttelsesnivå, vil Atkins sørge for at de lovlig påbudte garantiene oppfylles.

 

D) På hvilke måter kartlegger vi dine besøk til nettsiden? / bruk av informasjonskapsler

Vi kombinerer dine personlige opplysninger fra forskjellige kilder med hverandre (f.eks. opplysninger fra din “My Atkins”-konto og dine kjøp i vår nettbutikk). Vi gjør dette med henblikk på å skaffe deg en best mulig online-opplevelse. Ved å kombinere dine opplysninger kan vi sende deg personlige tilbud og personlig innhold, som matcher dine interesser og din kjøpehistorie. På den måten kan vi sende deg bedre og mer målrettede tilbud. For å samle og kombinere dine opplysninger bruker vi såkalte informasjonskapsler. Hvis du vil vite mer om disse informasjonskapslene og hvilke forskjellige informasjonskapsler vi bruker for nettsiden og nettbutikken vår, henviser vi deg herved til vår erklæring om informasjonskapsler.      

 

E) Hvilke sikkerhetstiltak treffer vi for å beskytte dine personlige opplysninger så godt som mulig mot overtredelser utenifra? 

Atkins treffer passende sikkerhetstiltak for å bestride og forebygge misbruk, tap, uautorisert adgang og uønsket offentliggjøring så godt som mulig. Vi har tatt både tekniske og organisatoriske foranstaltninger for å sikre dine personlige opplysninger. Vi bruker f.eks. en brannmur, holder vår programvare oppdatert, begrenser adgangen til dine opplysninger til autoriserte medarbeidere og meddeler kun opplysninger til tredjeparter via en sikret forbindelse.     

 

F) Hvilke rettigheter har du som såkalt “involvert person” i betydningen av GFD, som du som bearbeidelsesansvarlig kan utøve overfor oss? 

Som en såkalt “involvert person” i betydningen av GFD, har du rett til å vite hvilke personlige opplysninger vi lagrer om deg og med hvilke parter vi deler dem (rett til informasjon om bearbeidelser). For dette kan du ta kontakt med oss (jf. våre kontaktopplysninger i begynnelsen av denne personvernerklæringen). Vi vil gjøre vårt beste for å reagere innenfor de lovlig fastsatte fristen. Vi har også lov til å holde overdrevne forespørsler utenfor behandlingen.

Ved siden av den ovennevnte informasjonsretten har du som “involvert  person” følgende rettigheter:

 • rett til innsyn i dine personlige opplysninger;
 • rett til å trekke tilbake din tillatelse (såfremt vår bearbeidelse er basert på en tillatelse som du har gitt eller ikke har gitt uttrykkelig);
 • rett til å inngi en klage om oss eller om bearbeidelser vi har utført til Myndigheten for personlige opplysninger;
 • rett til å få dine personlige opplysninger rettet og/eller endret;
 • rett til fjerning av dine personlige opplysninger, inklusive den såkalte «retten til å bli glemt”;
 • rett til begrensning angående bearbeidelse av dine personlige opplysninger (eller foreløpig stansing av våre bearbeidelser);
 • rett til motstand mot vår bearbeidelse av dine personlige opplysninger;
 • absolutt rett til å komme med innvendinger mot direkte markedsføring;
 • rett til overdragelse av dine personlige opplysninger (dataportabilitet);
 • rett til ikke å bli underkastet automatiserte beslutningsprosesser.

 

Håndhevelse

Atkins yter fullt samarbeid til rettslige eller andre myndighetsinstitusjoner for å spore opp personer som bruker våre tjenester for ulovlige aktiviteter. Vi forbeholder oss retten til å frigi opplysninger om personer vi mener eller formoder handler i strid med våre retningslinjer og dessuten underrette disse innstillingene om eventuelle aktiviteter som vi på rimelig grunn kan anta er ulovlige eller utillatelige.

 

Endringer

Vår nettside er alltid under utvikling, og lover og regler med hensyn til privatliv kan endres.  Blant annet av disse grunner er vår personvernerklæring gjenstand for forandringer, og vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen. 

I anledning at noe endrer seg for deg, vil dette bli angitt minst 10 dager på forhånd i Personvernerklæringen. Vi anbefaler deg å sjekke vår Personvernerklæring med jevne mellomrom. For eventuelle andre spørsmål om vår personvernerklæring eller personvernpolitikk, anmoder vi deg om å ta kontakt med oss (se våre kontaktopplysninger under overskriften “Hvem er vi?”).  Vi publiserer alltid den nyeste versjonen av vår personvernerklæring. Tidligere versjoner kan tilsendes når du uttrykkelig anmoder om det.